Poděkování trenéra Vašiny juniorům

Určitě by si to tento končící ročník za svůj volejbalový um a přístup zasloužil. Jak už jsem se zmiňoval dříve, shoda několika okolností nám tuto radost neumožnila. Přeji všem klukům, aby pokračovali ve své volejbalové dráze a volejbalový osud jim byl příznivě nakloněn. Také jim přeji, aby byli úspěšní i v osobním životě, aby řádně udělali maturitu nebo pokračovali úspěšně ve studiu na vysoké škole. 
Byla to skvělá parta toužící po úspěchu, kterému byla schopna i mnohé obětovat. Matěji Šmídle, Martine Prívaro, Lukáši Kittele, Denisi Kamrádku, Dane Karole, Filipe Bořuto, ale i Jane Velichu a Tomáši Čermáku, díky za pěkná společně strávená léta s touto partou. Věřím, že se nadále budeme potkávat, ať už v klubu samotném nebo někde na volejbale či v osobním životě. 
Děkuji samozřejmě rodičům za trpělivost, podporu a vstřícnost v náročném skloubení volejbalu se studiem. Děkuji vedení klubu za možnost růstu mladých hráčů, ať už díky dobré finanční podpoře, tak i pomoci v organizačních věcech. Podpora a dobrá nálada v klubu je vždy tím nejdůležitějším atributem ve výchově a předpokladem následných dobrých výsledků.“
Lubomír Vašina - trenér