Vyběrové řízení na šéftrenéra mládeže

Muži

Výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže VK Ostrava, z.s.

Správní rada VK Ostrava, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže.

Výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže VK Ostrava, z.s.

Správní rada VK Ostrava, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže.

Zájemci o výše uvedenou pozici, se mohou přihlásit na adresu VK Ostrava poštou nebo emailem.

Adresa: VK Ostrava, z.s. Hrušovská 2953/15, 702 00, Ostrava 1

Email: vkdhl@seznam.cz

Požadavky pro přijetí do výběrového řízení:

1) Doložení dosaženého trenérského vzdělání a praxe:

• Požadované vzdělání

a) Trenérská kvalifikace I. třídy (uznáno bude i probíhající studium trenérského školení I. třídy).
b) Nejvyšší trenérská kvalifikace získaná v jiném státě.

Minimálně tříletá praxe u mládežnických družstev nejvyšší soutěže ČR nebo v zahraničí.

2) Profesní životopis:

• Přehled trenérské praxe, včetně dosažených výsledků.
• Přehled ostatní činnosti ve volejbalu.
• Zkušenosti s vedením realizačního týmu.

3) Písemné zpracování předběžné klubové mládežnické koncepce a práce s extraligovými družstvy juniorů a kadetů:
• Vlastní představa koncepce přípravy po stránce kondiční a technicko
taktické.                       • Vlastní představa herní koncepce družstev.

Kontakt manažer klubu: Ing. Tomáš Zedník, tel.: 731 468 217, email: vkdhl@seznam.cz

Materiály zasílejte do 25. 5. 2020.

Na základě zaslaných dokumentů budou vybraní zájemci pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v termínu 1. června 2020na výše uvedené adrese VK Ostrava, z.s.