Vyběrové řízení na šéftrenéra mládeže

Muži

Výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže VK Ostrava, z.s.

Správní rada VK Ostrava, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici šéftrenéra mládeže.

Zájemci o výše uvedenou pozici, se mohou přihlásit na adresu VK Ostrava poštou nebo emailem.

Adresa: VK Ostrava, z.s. Hrušovská 2953/15, 702 00, Ostrava 1

Email: vkdhl@seznam.cz

Požadavky pro přijetí do výběrového řízení:

1) Doložení dosaženého trenérského vzdělání a praxe:

• Požadované vzdělání

a) Trenérská kvalifikace I. třídy (uznáno bude i probíhající studium trenérského školení I. třídy).
b) Nejvyšší trenérská kvalifikace získaná v jiném státě.

Minimálně tříletá praxe u mládežnických družstev nejvyšší soutěže ČR nebo v zahraničí.

2) Profesní životopis:

• Přehled trenérské praxe, včetně dosažených výsledků.
• Přehled ostatní činnosti ve volejbalu.
• Zkušenosti s vedením realizačního týmu.

3) Písemné zpracování předběžné klubové mládežnické koncepce a práce s extraligovými družstvy juniorů a kadetů:
• Vlastní představa koncepce přípravy po stránce kondiční a technicko
taktické.                       • Vlastní představa herní koncepce družstev.

Kontakt manažer klubu: Ing. Tomáš Zedník, tel.: 731 468 217, email: vkdhl@seznam.cz

Materiály zasílejte do 25. 5. 2020.

Na základě zaslaných dokumentů budou vybraní zájemci pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v termínu 1. června 2020na výše uvedené adrese VK Ostrava, z.s.