Proběhla Valná hromada VK Ostrava

Muži

V pondělí 24. září proběhla na Gymnáziu Hladnov po dvou letech řádná Valná hromada VK Ostrava z. s.


Valnou hromadu zahájil předseda správní rady Pavel Žurek. Přítomen byl usnášeníschopný počet členů klubů.
Po povinných volbách zástupců pro zdárný a regulérní průběh valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti za léta 2016 – 2018, které přítomní členové klubu schválili.
Valná hromada dále vymazala neaktivní a členské příspěvky neplatící členy klubu z jeho seznamu. Přítomní členové klubu zvolili za nedávno zesnulého Aleše Pyrtu pátého člena správní rady klubu. Stal se jim Ivo Přibyl, ekonomický ředitel v oblasti stavebnictví, který přednesl členům klubu svůj hlavní záměr, a to pracovat na zlepšení ekonomické situace klubu. Následně bylo valnou hromadou přijato 15 nových členů klubu. Byly schváleny také hospodářské výsledky VK Ostrava z. s. a VK Ostrava s. r. o. za poslední dva roky a návrh rozpočtu klubu na sezonu 2018/2019.